Законодавчі та нормативні документи

Печать

 1. Конституція України

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Бюджетний Кодекс України

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

 3. Господарський Кодекс

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15

 4. Земельний Кодекс

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

 5. Кодекс Законів про працю

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 6. Закон про профтехосвіту

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

 7. Закон Про освіту

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

 8. Закон України «Про вищу освіту»

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 9. Закон України «Про загальну середню освіту»

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/651-14

 10. Закон України Про ліцензування видів господарської діяльності

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/222-19

 11. Закон про звернення громадян

  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

 12. Закон про оплату праці

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80

 13. Закон України про колективні договори і угоди

  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12

 14. Закон  України  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14

 15. Закон України Про державний бюджетна 2016 рік

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19

 16. Закон України про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)

  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80

 17. Закон України про відпустки

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

 18. Закон України Про охорону праці

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

 

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

Нормативні документи міністерств, відомств та інші документи

 

Державні стандарти профтехосвіти: