Навчально - методичне забезпечення

PDFДрукe-mail

Навчально-методичне забезпечення навчально-виробничого процесу Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості включає:

-        державні стандарти професійно-технічної освіти;

-        навчальні плани та навчальні програми;

-        програми виробничого навчання та виробничої практики;

-        підручники та навчальні посібники (у тому числі на електронних носіях);

-        інструктивно-методичні матеріали практичних і лабораторних занять;

-        методичні матеріали для слухачів з питань самостійного опрацювання фахової літератури.

Колектив Центру систематично і творчо працює над оновленням та удосконаленням робочих навчальних планів і навчальних програм відповідно до технологічних змін та вимог роботодавців, над розробкою тематик та навчальних планів курсів цільового призначення  на замовлення роботодавців.

Впроваджуючи  ІКТ у навчальний процес педагоги Центру плідно працюють над створенням та застосуванням електронних засобів навчання, електронних комплексів методичного та дидактичного забезпечення професійної підготовки слухачів.

У 2016 році на Конкурс на кращу методичну розробку серед педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості педагогами Центру представлено 7 методичних розробок у різних номінаціях. Три  з них посіли призові місця.

Конкурсна робота Центру на тему «Професійне навчання на задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих робітниках»  в номінації «Діяльність професійно-технічного навчального закладу з підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» відмічена бронзовою медаллю та Дипломом переможця Шостої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015».

 

 

Методичні матеріали,

розроблені педагогами Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ

 

Білан С. О.

 

Заступник директора викладач вищої категорії

Методична розробка уроку-лекції та методичні рекомендації до  лабораторно-практичного заняття «Аналіз використання трудових ресурсів»

Предмет «Основи економічного аналізу», професія Офісний службовець (бухгалтерія)»

опубліковано в журналі ПрофТехОсвіта

Гаврилюк Н.П.

 

 

Сидорчук Л.В.

Методист Викладач вищої категорії

Заступник директора

Методичні рекомендації викладання предмету  «Основи знань щодо здорового способу життя»

Короткотермінові  КЦП

 

 

Мененко Т.П.

 

Єгоркіна О.Ф.

М в/н

 

Методист

Методична розробка уроку виробничого навчання за темою: «Обслуговування та консультація покупців у парфумерно-косметичному відділі»

професії «Продавець непродовольчих товарів»

ІІ місце у номінації «Сучасні методи проведення занять» Конкурсу на кращу методичну розробку

Молчанова Т.В.

Викладач вищої категорії

Опорний конспект лекцій «Теорія бухгалтерського обліку»

Для педагогів та слухачів за професією «Офісний службовець (бухгалтерія) та КЦП

 

 

 

 

 

 

Молчанова Т.В.

Викладач вищої категорії

Методичні рекомендацій   у двох частинах «Робота в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2» до вивчення предмету «Ведення бухгалтерського обліку за допомогою системи «1С:Підприємство», компоненти «1С:Бухгалтерія».

Для педагогів та слухачів за професією «Офісний службовець (бухгалтерія) та КЦП

 

 

Молчанова Т.В.

Викладач вищої категорії

Електронний посібник навчального призначення для самостійного вивчення предмету «Облік і звітність»

Для педагогів та слухачів за професіями торговельної галузі

ІІ місце у номінації «Електронні навчальні ресурси» Конкурсу на кращу методичну розробку

Федотова К. О.

 

 

Сидорчук Л.В.

Викладач І категорії

 

Заступник директора

Методичні  рекомендації  до розробки бізнес-плану з предмету «Бізнес-планування приватного підприємця»

Для слухачів КЦП «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти».

 

 

Федотова К. О.

 

 

Викладач І категорії

 

«Головні податкові зміни 2015 року». Роздатковий матеріал

Для слухачів КЦП «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти».

 

Федотова К. О.

 

 

Викладач І категорії

 

Методична розробка та матеріали бізнес-тренінгу «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти»

В межах міжнародного проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей. Допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації»

ІІ місце у номінації «Сучасні методи проведення занять» Конкурсу на кращу методичну розробку

Федотова К. О.

 

Гаврилюк Н.П.

 

Викладач І категорії

Методист

Методична розробка уроку за темою: «Суб’єкти підприємницької діяльності»

Предмет «Правове регулювання власної справи» КЦП «Створення малого бізнесу: теоретичні основи та практичні аспекти»

 

Фещукова В.М.

Викладач І категорії

Дидактичне забезпечення контролю знань, умінь та навичок з предмету «Комп’ютерні мережі»

КЦП «Виконання робіт на ПК за програмою користувача»

 

Щапов

В.В.

Майстер

в/н,

викладач ІІ категорії

Електронний посібник навчального призначення «Сучасні офісні технології»

На допомогу слухачам з професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

 

 

Методична Рада Навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області розглянула методичні матеріали Дніпропетровського центру ПТО ДСЗ, відзначила їх актуальність та  рекомендувала для використання в роботі викладачам спеціальних дисциплін закладів професійно-технічної освіти Дніпропетровщини. Державною службою зайнятості зазначені методичні матеріали рекомендовано до використання в ЦПТО ДСЗ.

Загальна інформація

Освітні послуги

Анкетування

Соціальні мережі