Соціальний захист

Печать

Відповідно до чинного законодавства України Держава забезпечує соціальний захист населення. Соціальні гарантії у сфері зайнятості передбачені Конституцією України, Законами України «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про професійно-технічну освіту» та низкою інших нормативно-правових актів.

Згідно статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі безробіття з незалежних від них обставин. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.

Статтею 44 Закону України «Про зайнятість населення» зареєстрованим безробітним надано право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Частиною 1 статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» встановлено, що застрахованим особам у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості виплачується матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відповідно до умов надання допомоги по безробіттю. Статтею 33 цього ж закону визначено, що матеріальна  допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації незастрахованим особам, зареєстрованим у встановленому порядку у державній службі зайнятості, виплачується в розмірі допомоги по безробіттю. Тривалість виплати цієї матеріальної допомоги зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати.

Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі в безперервний і в стаж роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії  працівників, якщо перерва  між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців. (Стаття 38 Закону України «Про професійно-технічну освіту»).

Випускникам професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством,установою,   організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18 років становить тридцять один календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам професійно-технічного навчального закладу, які навчались за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством.

Згідно стаття 41 Закону України «Про професійно-технічну освіту» право на особливий соціальний захист в галузі професійно-технічної освіти мають інваліди, діти-сироти, діти, які залишились без піклування батьків, та учні,слухачі, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів державного замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної  підготовки проводиться  згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

Соціальний захист учнів, слухачів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, здійснюється згідно із законодавством.

Конституція України

Закони України:

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

«Про зайнятість населення»

«Про освіту»

«Про професійно-технічну освіту»